02:03 ICT Thứ năm, 27/02/2020

Danh mục

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 13

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 12


Hôm nayHôm nay : 120

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 32094

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1507017
Thăm dò ý kiến

Ý kiến của bạn về trường?

Cần nâng cao chất lượng

Nâng cao cơ sở vật chất

Chất lượng tốt

Cơ sở vật chất tốt

Trang nhất » Tin Tức » Thông báo

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2018 – 2019

Đăng lúc: Thứ ba - 07/05/2019 07:22 - Người đăng bài viết: nghĩa hành 1
       SỞ GD & ĐT QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT SỐ 1 NGHĨA HÀNH
                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                    
                                  Số: 30/KH-NH1                                                            Nghĩa hành, ngày 02 tháng 5 năm 2019
 
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2018 – 2019
 
Căn cứ Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (Thông tư số 20);
Căn cứ Công văn 4530/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01/10/2018 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 20;
Căn cứ Công văn số 1641/SGDĐT-TCCB ngày 30/10/2018 của Sở GD&ĐT Quảng Ngãi về việc triển khai đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông và chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông;
Trường THPT Số 1 Nghĩa Hành lập Kế hoạch tổ chức đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên năm học 2018-2019 như sau:
 1. Mục đích, yêu cầu
 1. Mục đích công tác đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên
 • Làm căn cứ để giáo viên tự đánh giá phẩm chất, năng lực bản thân; biết được những mặt mạnh, hạn chế, từ đó xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới GDPT.
 • Làm căn cứ để nhà trường đánh giá phẩm chất, năng lực; xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên đáp ứng mục tiêu giáo dục của nhà trường, địa phương và của ngành
 1. Yêu cầu 
- Khách quan, toàn diện, công bằng và dân chủ.
- Dựa trên phẩm chất, năng lực và quá trình làm việc của giáo viên trong điều kiện cụ thể của nhà trường.
- Căn cứ vào mức của từng tiêu chí đạt được tại Thông tư số 20 và phải có các minh chứng xác thực, phù hợp.
- Mỗi giáo viên khi tự đánh giá (theo Biểu mẫu 01) phải thực hiện nghiêm túc các công văn hướng dẫn, đánh giá thực chất kết quả, mức độ đạt được ở từng tiêu chí, tiêu chuẩn, phải có minh chứng xác thực, phù hợp; nêu rõ được điểm mạnh, hạn chế, những vấn đề cần cải thiện, từ đó lập kế hoạch học tập, bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp trong năm học tiếp theo.
2. Nội dung đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên
Gồm 05 tiêu chuẩn (15 tiêu chí)7 quy định tại Chương II, Thông tư số 20: Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo (02 tiêu chí); Tiêu chuẩn 2: Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ ( 05 tiêu chí); Tiêu chuẩn 3: Xây dựng môi trường giáo dục (03 tiêu chí); Tiêu chuẩn 4: Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội (03 tiêu chí); Tiêu chuẩn 5: Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục(02 tiêu chí).
 1. Đối tượng áp dụng đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên: tất cả giáo viên đang giảng dạy tại trường THPT Số 1 Nghĩa Hành năm học 2018 – 2019.
 2. Quy trình đánh giá, xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên
a) Giáo viên tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên;
b) Nhà trường tổ chức lấy ý kiến của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn đối với giáo viên được đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên;
c) Hiệu trưởng thực hiện đánh giá và thông báo kết quả đánh giá giáo viên trên cơ sở kết quả tự đánh giá của giáo viên, ý kiến của đồng nghiệp và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của giáo viên thông qua minh chứng xác thực, phù hợp.
 • Năm học 2018 – 2019: Giáo viên thực hiện công tác tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên (thực hiện bước 1 theo quy định trong Thông tư 20):
+ Giáo viên tự đánh giá theo Biểu mẫu 01 (kèm theo); GV tải Biểu mẫu 01 trên website “thptso1nghiahanh.edu.vn” để thực hiện.
+ Lưu ý: giáo viên tự đánh giá phải thực hiện đánh máy vi tính dựa trên Biểu mẫu 01, ghi rõ kết quả xếp loại  từng tiêu chí và nội dung mô tả minh chứng kèm theo từng tiêu chí; GV tham khảo Phụ lục I kèm theo CV 4530/BGDĐT, việc sử dụng các minh chứng (các tài liệu, tư liệu, hồ sơ, quyết định, biên bản, giấy khen, kế hoạch...) trong quá trình tự đánh giá cần phù hợp với từng mức độ của tiêu chí, minh chứng phải đầy đủ, được tập hợp theo từng mức độ đạt được của từng tiêu chí, tiêu chuẩn, được lưu trữ khoa học và nộp 01 bộ minh chứng về tổ trưởng CM trước 22/5/2019.
 • Năm học 2019 – 2020: thực hiện 2 bước tiếp theo: Trường tổ chức lấy ý kiến đồng nghiệp và Hiệu trưởng thực hiện đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
 1. Xếp loại kết quả tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Căn cứ vào kết quả tự đánh giá từng tiêu chí, giáo viên tự đánh giá theo chuẩn NNGV theo các mức sau:
 • Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức tốt trở lên, trong đó các tiêu chí tại Điều 5 (Từ tiêu chí  3 đến tiêu chí 7 của Tiêu chuẩn 2) Quy định chuẩn NNGVCSGDPT đạt mức tốt.
 • Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí tại Điều 5 (Từ tiêu chí  3 đến tiêu chí 7 của Tiêu chuẩn 2) Quy định chuẩn NNGVCSGDPT đạt mức khá.
 • Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên.
 • Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Có tiêu chí được đánh giá chưa đạt (tiêu chí được đánh giá chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiêu chí đó).
 1. Giới thiệu giáo viên cơ sở GDPT cốt cán
        Tổ trưởng chuyên môn căn cứ vào các tiêu chuẩn, nhiệm vụ của giáo viên cốt cán được quy định tại Điều 12 của thông tư 20/2018/TT-BGDĐT-NGCBQLGD ngày 22/8/2018 của Bộ GD&ĐT để lập danh sách giới thiệu giáo viên cốt cán cơ sở GDPT. TTCM căn cứ Biểu 1a (kèm theo KH này) để lập danh sách giáo viên cốt cán theo đúng quy định, khi lập DS phải theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống.
        Căn cứ vào danh sách giới thiệu từ các tổ chuyên môn, lãnh đạo nhà trường tổ chức họp để lựa chọn, phê duyệt danh sách giáo viên cơ sở GDPT cốt cán (Giáo viên cốt cán là giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt; hiểu biết về tình hình giáo dục; có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tốt; có uy tín trong tập thể nhà trường; có năng lực tham mưu, tư vấn, hỗ trợ, dẫn dắt, chia sẻ đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và trong hoạt động bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp) theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống và báo cáo Sở GD&ĐT.
 1. Công tác báo cáo và nộp hồ sơ đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên
 1. Đối với giáo viên: Mỗi GV hoàn thành Phiếu tự đánh giá theo chuẩn NNGV năm học 2018 – 2019 (theo Biểu mẫu 01). Nộp 02 phiếu tự đánh giá và bộ minh chứng cho các tiêu chí, tiêu chuẩn về tổ trưởng chuyên môn trước ngày 22/5/2019.
 2. Đối với tổ chuyên môn:
 • Tổ chức họp tổ chuyên môn để thông qua phiếu tự đánh giá của từng giáo viên, tổng hợp kết quả tự đánh giá của GV trong tổ (theo biểu 1a).
 • Tiến hành rà soát, lựa chọn giáo viên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 12 của Thông tư 20 để lập danh sách giới thiệu giáo viên cốt cán theo biểu 2a (kèm theo).
 • Tổ trưởng CM nộp hồ sơ tự đánh giá của giáo viên trong tổ về lãnh đạo nhà trường (qua đ/c Tuấn) gồm: 01 phiếu tự đánh giá của GV (Biểu mẫu 01); 01 dah sách Gv cốt cán ( biểu 2a); 01 bảng tổng hợp của tổ CM (biểu1a). Thời gian nộp: trước ngày 25/5/2019. Báo cáo bằng văn bản in và qua mail chutuannh1@gmail.com; trieule1979@gmail.com.
 • Tổ trưởng chuyên môn có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên hàng năm tại tổ chuyên môn, có trách nhiệm giải trình cho Hiệu trưởng, các cấp có thẩm quyền khi có yêu cầu. Hồ sơ lưu gồm: Biểu mẫu 01 của tất cả GV; Biểu tổng hợp 1a và 2a; bộ minh chứng của từng giáo viên, biên bản họp tổ về đánh giá giáo viên theo chuẩn.
 1. Đối với bộ phận phụ trách đánh giá chuẩn NNGV: Hiệu trưởng căn cứ Phiếu tự đánh giá của từng giáo viên, báo cáo của tổ chuyên môn giao Phó Hiệu trưởng chuyên môn tổng hợp kết quả tự đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp, báo cáo kết quả triển khai, thực hiện đánh giá về chuẩn nghề nghiệp giáo viên, báo cáo danh sách giáo viên cốt cán về Sở GD&ĐT trước ngày 03/6/2019.
Trên đây là kế hoạch tổ chức đánh gái chuẩn nghề nghiệp giáo viên năm học 2018 – 2019 của Trường THPT Số 1 Nghĩa Hành. Đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên và các thành phần liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ nội dung, quy trình và thời gian quy định.       
 
Nơi nhận:
 • BGH;
 • CĐCS;
 • TTCM; 
 • Niêm, website;
 • Lưu VT, CMCAT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Lê Văn Triều
 

Tác giả bài viết: BGH
Nguồn tin: Trường THPT số 1 Nghĩa Hành
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc